Bewegwijzering gemeente Ooststellingwerf

Aanvang oktober heeft City Outdoor Signs nieuwe bewegwijzering mogen plaatsen in opdracht van gemeente Ooststellingwerf. Hierbij zijn diverse hand- en lichtwegwijzers vervangen en bermborden en mastborden geplaatst. Inmiddels heeft de gemeente ons een mooie vervolgopdracht gegeven, wordt vervolgd!